Analytical R&D
Analytical R&D
Partnerzy Partnerzy Partnerzy

ANALYTICAL R&D

Każdy nasz Klient, jego wyroby oraz problemy są traktowane indywidualnie i z należytą uwagą a Państwa zadowolenie z naszych usług stanowi podstawowy cel naszej działalności.

Zapisy na szkolenia

Dominik Rajski ekspertem konferencji podsumowującej Program ramowy CIP


W dniu 28 listopada 2013 r., w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyła się konferencja „Europejski Tydzień MŚP w Polsce. EUROPEJSKIE PROGRAMY WSPARCIA BIZNESU W POLSCE – DZIŚ I JUTRO”. 

Konferencja została  zorganizowana pod patronatem Komisji Europejskiej oraz Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, który tę konferencję otworzył.

Wydarzenie stanowiło część obchodów Europejskiego Tygodnia MŚP. Jednocześnie spotkanie to było okazją do podsumowania wyników kończącego się Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP).

Bardzo ważnym elementem spotkania były „historie sukcesu” przedstawione przez, zaproszonych przez organizatorów, przedstawicieli firm – Beneficjentów Programu CIP, w różnych jego komponentach i programach szczegółowych.

Prezes ANALYTICAL R&D jako przedstawiciel beneficjentów opowiedział o realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Ramowego CIP

W czasie konferencji politycy oraz eksperci wszystkich czterech Krajowych Programów Kontaktowych utworzonych do promocji Programu ramowego CIP w Polsce, podsumowali wyniki kończącego się Programu  CIP.  Jednocześnie  przedstawiono możliwości płynące z nadchodzących regulacji na lata 2014-2020. Przedsiębiorcy, do których przede wszystkim skierowana była konferencja,  otrzymali także informację o jeszcze dostępnych instrumentach i środkach w zakresie programów ramowych UE na lata 2007-2013.