Analytical R&D
Analytical R&D
Partnerzy Partnerzy Partnerzy

ANALYTICAL R&D

Każdy nasz Klient, jego wyroby oraz problemy są traktowane indywidualnie i z należytą uwagą a Państwa zadowolenie z naszych usług stanowi podstawowy cel naszej działalności.

Zapisy na szkolenia

Dotacje


I Oś Priorytetowa: Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy

Działanie I.2: INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł Projektu: „Opracowanie, walidacja oraz transfer innowacyjnych metod badawczych pozwalających oznaczać ilościowo zanieczyszczenia i substancje pokrewne dla istniejących i nowych substancji czynnych, peoduktów leczniczych oraz wyrobów medycznych technikami GC-MS/MS, ICP, HPLC-DAD.”

Numer projektu: RPLD.01.02.01-10-0001/19-00 zdnia 06.08.2019

Całkowita wartość Projektu:   3 444 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:  1 540 000,00 PLN

Nazwa Beneficjenta:   ANALYTICAL R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Zmieniamy Łódzkie z funduszami europejskimi