Analytical R&D
Analytical R&D
Partnerzy Partnerzy Partnerzy

ANALYTICAL R&D

Każdy nasz Klient, jego wyroby oraz problemy są traktowane indywidualnie i z należytą uwagą a Państwa zadowolenie z naszych usług stanowi podstawowy cel naszej działalności.

Zapisy na szkolenia

Dotacje


III Oś Priorytetowa: Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Działanie III.3 : Rozwój  B+R w przedsiębiorstwach

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu  państwa.

Nazwa Projektu: „Poprawa konkurencyjności dzięki poszerzaniu zakresu świadczonych usług w Firmie ANALYTICAL R&D Sp. z o.o.”

Numer projektu: UDA-RPLD.03.03.00-00-045/13

Całkowita wartość Projektu:   525 456,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:  149 671,23  PLN

Nazwa Beneficjenta:   ANALYTICAL R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego