Analytical R&D
Analytical R&D
Partnerzy Partnerzy Partnerzy

ANALYTICAL R&D

Każdy nasz Klient, jego wyroby oraz problemy są traktowane indywidualnie i z należytą uwagą a Państwa zadowolenie z naszych usług stanowi podstawowy cel naszej działalności.

Zapisy na szkolenia

HPLCLaboratorium badawcze

 

Szybki rozwój technologii, wzrost konkurencji na rynku, zaostrzenie przepisów prawnych dotyczących m.in. kosmetyków, leków, suplementów diety, chemii, żywności coraz częściej wymaga od producentów wzrostu nadzoru jakościowego nad oferowanymi wyrobami, mający na celu dbałość o profesjonalne oceny i analizy produktów, parametry i właściwości, a także coraz częściej dbałość o bezpieczeństwo konsumentów i środowiska naturalnego.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom powstało Laboratorium Analytical R&D Sp. z o.o. posiadające szeroki zakres usług, nowoczesną aparaturę pomiarowo-analityczną, wykwalifikowany, doświadczony i posiadający wszechstronną wiedzę personel.

Nasze Laboratorium zajmuje się doradztwem i działalnością usługową dla innych podmiotów gospodarczych w zakresie opracowania, udoskonalania stosowanych metod badawczych, technologii, tworzeniu dokumentacji (CTD, DMF i inne), szkoleń z zakresu analityki chemicznej, systemów zarządzania jakością, w tym GLP i szerokim spektrum badań analitycznych, zgodnych z zapotrzebowaniem naszych klientów. Realizujemy, także outsourcing badań laboratoryjnych.Chromatografia gc

Nasza oferta

 

Nasza oferta skierowana jest do:

- producentów i dystrybutorów żywności
- przemysłu farmaceutycznego i chemicznego
- przemysłu kosmetycznego
- przemysłu petrochemicznego
- i innych, w których wykorzystywane są metody badawcze
i analityczne zgodnie z odpowiednimi normami jakościowymi i wymaganiami sprzętowymi będącymi w posiadaniu naszego laboratorium

 

ZAKRES NASZYCH USŁUG OBEJMUJE:
1. Opracowanie metod analitycznych lub/i ich optymalizacja
- oznaczanie zawartości i potwierdzenie tożsamości
- uwalnianie substancji czynnych i porównanie porfili
- zawartości zanieczyszczeń i oznaczanie produktów rozpadu
- pozostałości rozpuszczalników
Metody zgodne z Ph. Eur., FP, USP, ICH, odpowiednimi Normami PN i EN-ISO lub innymi wytycznymi indywidualnymi klientów.
2. Walidacja metod analitycznych.
3. Wdrożenie metod analitycznych:
- optymalizacja metod zgodnie z wymaganiami i możliwościami klientów
- transfer metod
- szkolenia i doradztwo
4. Badania stabilności.
5. Analizy , również rutynowe, realizowane przez laboratorium to m.in. badanie zawartości i tożsamości:
- witamin rozpuszczalnych w tłuszczach
- witamin nierozpuszczalnych w tłuszczach
- substancji słodzących
- substancji konserwujących
- alkoholi
- pestycydów
- barwników
- substancji czynnych
- metali (Hg, As, Se, Sb, Bi, Sn, Te i innych)
6. Oznaczanie wartości odżywczych
7. Opracowania statystyczne wyników badań

Dane kontaktowe

ANALYTICAL R&D Spółka z o.o.
ul. Juliusza Osterwy 28, 92-620 Łódź
tel : 792-53-53-63

O nasze bezpieczeństwo dba