Analytical R&D
Analytical R&D
Partnerzy Partnerzy Partnerzy

ANALYTICAL R&D

Każdy nasz Klient, jego wyroby oraz problemy są traktowane indywidualnie i z należytą uwagą a Państwa zadowolenie z naszych usług stanowi podstawowy cel naszej działalności.

Zapisy na szkolenia

Wykładowcy


Dr inż. Dominik Rajski

UZYSKANE STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

2003    Stopień naukowy doktora nauk chemicznych. Politechnika Łódzka,
Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Łódź, Polska

Tytuł pracy doktorskiej : Charakterystyka katalizatorów Ni, Pt i Ni-Pt naniesionych
na złożone układy tlenkowe SiO2

1998    Stopień naukowy magistra inżyniera. Politechnika Łódzka,
Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Łódź, Polska.

Tytuł pracy magisterskiej : Oznaczanie metali ciężkich w  wodach powierzchniowych
i mineralnych techniką ICP-AES

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

IX.2009 – obecnie     Prezes Zarządu, Analytical R&D Spółka z o.o.

IX.2009 – obecnie     Konsultant w firmie RAPOFARM

IV.2006 – IX.2009      Kierownik Laboratorium Analitycznego działu R&D,
AFLOFARM Farmacja Polska, Pabianice, Polska.

IV.2004 – IV.2006      Specjalista Analityk,
Ośrodek Badań Farmaceutycznych i Klinicznych BIOFANA, Kutno, Polska

IX. 1998 – IV.2004     Asystent, Politechnika Łódzka,
Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Łódź, Polska.

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Analiza leku – ilościowa i jakościowa. Badanie czystości i tożsamości substancji czynnych i pomocniczych występujących w różnych postaciach leku.

Autor kilkudziesięciu innowacyjnych aplikacji  z zakresu analityki farmaceutycznej, których prawa autorskie zostały przeniesione na rzecz podmiotów zamawiających.

Autor i współautor wielu prac naukowych w zakresie chemii analitycznej i fizycznej.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących chemii analitycznej oraz badań nad lekami.