Szkolenia Informacje

Działalność firmy Analytical R&D wiąże się również z przekazywaniem wiedzy na najwyższym poziomie co czynimy za pomocą szerokiego zakresu tematycznego szkoleń, doradztwa z zakresu farmacji, systemów jakości takich jak GMP, GLP, analityki chemicznej i problemów z nią związanych. Szkolenia i warsztaty, jakie proponujemy to zarówno szkolenia otwarte, dostępne dla każdego profesjonalisty zainteresowanego uaktualnieniem swojej wiedzy, jak również szkolenia zamknięte dopasowane do indywidualnych potrzeb firm.

Dzięki w pełni wyposażonej sali konferencyjnej jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia z szeroko pojętej chemii analitycznej, uwzględniającej metody chromatograficzne, powszechnie stosowane w pracy nowoczesnych laboratoriów jakościowych i badawczych oraz problemy z nimi związane. Tematyka szkoleń obejmuje takie zagadnienia, jak:

podstawowe zagadnienia związane z pracą analityczną i badawczą wykorzystującą techniki:
- wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)
- chromatografia gazowa (GC)
- absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA)
- problemy z jakimi spotykają się nasi klienci podczas pracy z aparaturą HPLC, GC i ASA oraz sposoby ich wyeliminowania i zapobiegania w przyszłości
- przygotowanie prób do badań
- walidacja metod analitycznych
- badania stabilności, ich zaplanowanie i realizacja
- i inne, zależnie od potrzeb naszych klientów

NA INDYWIDUALNE ŻYCZENIE JESTEŚMY W STANIE PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE BEZPOŚREDNIO U KLIENTA, NA SPRZĘCIE JAKIM DYSPONUJE I W TERMINIE DOGODNYM DLA OBU STRON.

STARAMY SIĘ ZNALEŹĆ ROZWIĄZANIE DLA WSZYSTKICH TRUDNYCH TEMATÓW I PROBLEMÓW, Z JAKIMI BORYKAJĄ SIĘ NASI KLIENCI.

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA NASZĄ OFERTĄ PROSIMY O KONTAKT.