Fundusze UE

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.1


OPRACOWANIE I WALIDACJA INNOWACYJNYCH METOD BADAWCZYCH POZWALAJĄCYCH OZNACZAĆ ILOŚCIOWO ZANIECZYSZCZENIA I SUBSTANCJE POKREWNE DLA ISTNIEJĄCYCH I NOWYCH SUBSTANCJI CZYNNYCH,  PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2


OPRACOWANIE INNOWACYJNYCH LEKÓW GENERYCZNYCH PRZECIW SCHORZENIOM O WYSOKIEJ CZĘSTOŚCI ZACHOROWAŃ


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.1

ANALYTICAL R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn.: „Opracowanie i walidacja innowacyjnych metod badawczych pozwalających oznaczać ilościowo zanieczyszczenia i substancje pokrewne dla istniejących i nowych substancji czynnych, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.1 „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:

OPRACOWANIE I WALIDACJA INNOWACYJNYCH METOD BADAWCZYCH POZWALAJĄCYCH OZNACZAĆ ILOŚCIOWO ZANIECZYSZCZENIA I SUBSTANCJE POKREWNE DLA ISTNIEJĄCYCH I NOWYCH SUBSTANCJI CZYNNYCH,  PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH

Cel projektu:

Celem realizacji projektu jest rozbudowa obecnego laboratorium o nowy dział badający ślady i ultra ślady a także prowadzące ich identyfikację tożsamościową dla badanych substancji. Za pomocą kupionej aparatury możliwe będzie opracowanie i walidacja innowacyjnych metod badawczych pozwalających oznaczać ilościowo zanieczyszczenia i substancje pokrewne dla istniejących i nowych substancji czynnych, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Wartość projektu ogółem w PLN:

3 111 900,00

Wkład funduszy europejskich (kwota dofinansowania) w PLN:

1 391 500,00

Planowane efekty:

– rozszerzenie i unowocześnienie posiadanej infrastruktury B+R dzięki rozbudowie zaplecza laboratoryjnego o wysokim standardzie poprzez inwestycję w innowacyjny sprzęt laboratoryjny.
– wprowadzenie do oferty nowych innowacyjnych usług zgodnie z oczekiwaniami zarówno obecnych jak i przyszłych klientów.
– wzmocnienie potencjału innowacyjnego i konkurencyjności Spółki.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2

ANALYTICAL R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn.: „Opracowanie innowacyjnych leków generycznych przeciw schorzeniom o wysokiej częstości zachorowań” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Osi priorytetowej I „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:

OPRACOWANIE INNOWACYJNYCH LEKÓW GENERYCZNYCH PRZECIW SCHORZENIOM O WYSOKIEJ CZĘSTOŚCI ZACHOROWAŃ

Cel projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w dziedzinie farmacji, zmierzających do opracowania 3 nowych leków generycznych o właściwościach przewyższających dostępne na rynku odpowiedniki oraz wskazanych do stosowania zwłaszcza w populacji pediatrycznej.

Wartość projektu ogółem w PLN:

1 131 435,00

Wkład funduszy europejskich (kwota dofinansowania) w PLN:

697 720,00

Planowane efekty:

– dzięki innowacyjnej formulacji w zakresie doboru substancji pomocniczych wyeliminowane zostaną ograniczenia stosowania u dużej grupy pacjentów, występujące w przypadku oryginalnych produktów.
– niższa cena nowych leków w porównaniu z oryginalnymi zamiennikami.
– dywersyfikacja działalności Spółki; poza działalnością typowo usługową przedsiębiorstwo zacznie rozwijać własne produkty.