Audyt Innowacji

19.04.2013 w Laboratorium Badawczym ANALYTICAL R&D gościliśmy pana Jerzego Trawczyńskiego, który przeprowadził Audyt Innowacji w naszej firmie.

 

audytinnowacyjnosci-ikona

 

Audyt wykonany w ramach projektu pt. „Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym,
osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji. Cumberland